logo: KIDP

2019-10-14

Samorząd doradców podatkowych w obronie tajemnicy zawodowej

Krajowa Rada Doradców Podatkowych staje w obronie tajemnicy zawodowej i sprzeciwia się niekonstytucyjnym przepisom, które zagrażają ochronie tajemnicy. Doradcy podatkowi przyjęli w tej sprawie oficjalne stanowisko i zapowiadają kolejne działania prawne, które mają zmierzać do usunięcia wadliwych, sprzecznych z ustawą zasadniczą, przepisów. Inicjatywa samorządu doradców podatkowych spotkała się z uznaniem pozostałych zawodów zaufania publicznego. Podobną w treści uchwałę przyjęli również radcowie prawni. Nad własnym stanowiskiem w tej kwestii pracuje adwokatura.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych już na etapie postępowania legislacyjnego krytycznie odnosiła się do propozycji uchwalenia tych unormowań podnosząc, że ich wprowadzenie i obowiązywanie jest nie do pogodzenia z zasadami funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, jakim jest profesja doradcy podatkowego – mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP.

Chodzi m.in. o tegoroczne zmiany w ordynacji podatkowej i ustawach PIT i CIT, które w założeniu miały dać organom ścigania szerokie pole do zwalniania doradców podatkowych z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, które otrzymują od swoich klientów. W swojej uchwale KRDP wprost podkreśla, że tak sformułowane przepisy są sprzeczne z Konstytucją, a ich oczywista wadliwość powoduje, że zwolnienie doradcy podatkowego z zachowania tajemnicy nie wywołuje skutków. Co oznacza, że doradcy podatkowi nadal są zobowiązania do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Środowisko doradców podatkowych zwraca również uwagę na fakt, że oprócz zmiany przepisów podatkowych, wymiar sprawiedliwości coraz częściej próbuje wymusić na doradcach złamanie tajemnicy zawodowej w oparciu o art. 180 kodeksu postępowania karnego – co wcześniej nie miało miejsca.

Oba te zjawiska należy postrzegać jako zagrożenie dla fundamentalnych gwarancji bezpiecznego oraz zgodnego z interesem obywateli wykonywania zawodu doradcy podatkowego – wyjaśnia prof. Adam Mariański.

W oficjalnym stanowisku, Krajowa Rada Doradców Podatkowych podkreśla, że dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego, zachowanie tajemnicy zawodowej jest obowiązkiem, a nie prawem. A sama tajemnica zawodowa chroni interes prawny klienta, realizując konstytucyjne prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do prywatności. Doradcy przywołują wcześniejsze stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 2004 roku podkreślał, że możliwość zniesienia tajemnicy zawodowej może mieć wyłącznie charakter wyjątkowy i ma służyć interesowi społecznemu, a nie tylko „wygodzie” organów władzy publicznej.

Krajowa Rada przypomina, że praktyki organów Państwa, których skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie tajemnicy zawodowej, godzą w zaufanie obywateli do państwa, prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad. Samorząd doradców podatkowych podejmie niebawem stosowne kroki mające na celu wyeliminowanie tych przepisów z systemu prawa.

Źródło: Informacja Krajowej Izby Doradców Podatkowych