logo: KIDP

2020-10-07

Nowe przepisy o podatku VAT - opinia

Dr Mariusz Cieśla:

Długo zapowiadana i przesuwana przez COVID zmiana wchodzi w życie, rodząc ambiwalentne uczucia. Z jednej strony to dobry i wyczekiwany ruch, ponieważ w związku z połączeniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K z plikiem JPK ubywa podatnikom dokumentu, który musiał być dodatkowo składany w każdym okresie rozliczeniowym, powielając w zasadzie większość danych uzyskiwanych z pliku JPK. Z drugiej jednak strony, niejako pod płaszczykiem udogodnień, nałożono na przedsiębiorców i doradców podatkowych ich obsługujących dodatkowe obowiązki raportowe, które dotychczas w żadnej formie nie występowały. Chodzi tu o wpisywanie zarówno na fakturach, jak i w pliku JPK_V7 kodów grupowania towarów i usług zwanych GTU, rodzajów transakcji oraz danych dotyczących dowodów zakupu i sprzedaży. Kłopot wydawać się może niewielki, jednak z perspektywy osób za to odpowiedzialnych obowiązek ten zwiększa pracochłonność. W firmach muszą nastąpić dostosowania oprogramowania i procedur. Aktualizacja programów czeka każdego podatnika i doradcę podatkowego. Poczynając od systemów magazynowych i powiązanych z nimi systemów sprzedażowych, w których wspomniane kody będą musiały być przypisane na stałe, kończąc na systemach księgowych, gdzie musi się znaleźć odpowiednia opcja pozwalająca na rejestracje nowych informacji oraz stworzenie i wysyłkę pliku JPK_V7 w nowym formacie.