logo: KIDP

2020-10-01

Koniec popularnej spółki komandytowej? Jak prawo podatkowe negatywnie wpływa na swobodę działalności gospodarczej?

Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT już od 1 stycznia 2020 r. Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Takie właśnie wnioski nasuwają się po lekturze projektu nowelizacji PIT i CIT ogłoszonego dziś przez Ministerstwo Finansów. 

Popularność spółek komandytowych
Główną  cechą, która miała duże znaczenie dla wyboru tej formy prowadzenia działalności to opodatkowanie wspólników spółek osobowych z ograniczeniem odpowiedzialności komandytariuszy. Z tego powodu ta forma była wykorzystywana w firmach rodzinnych, gdzie osoby fizyczne, w tym sukcesorzy oraz inwestorzy bierni, nie podejmowali ryzyka przystępowania do tych spółek. 


Teoretyczne jednokrotne opodatkowanie komplementariusza
Z projektowanych przepisów wynika, że komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Będzie jednak uprawniony do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT, w takiej proporcji w jakie komplementariusz uczestniczy w zyskach tej spółki. Tym samym jeżeli spółka komandytowa zapłaci podatek CIT 19% to w momencie wypłaty zysku, komplementariusz nie będzie musiał dopłacać od wypłaconych zysków. Jednak takie zaliczenie będzie możliwe jeżeli zyski zostaną wypłacone komplementariuszowi w ciągu 5 lat. Tym samym nowe rozwiązania nie zachęcają do inwestowania zatrzymanego kapitału. Komandytariusz jednak zostanie opodatkowany dwukrotnie, a tym samym poziom obciążeń będzie taki sam jak w spółce kapitałowej, do 34,4%.
 

Wyjątki, czyli zwolnienie dla komandytariusza 

Jeżeli inny podatnik CIT ma udział większy niż 10% to nie zostanie po raz drugi opodatkowany. Przykładowo wypłata ze spółki komandytowej do wspólnika, którym jest inna spółka komandytowa lub kapitałowa posiadająca ponad 10% udziału, nie zostanie po raz drugi opodatkowana. 
Rozwiązanie zaproponowane przez MF zakłada, iż wolną od podatku będzie kwota stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej , nie więcej jednak niż 60.000 zł przychodu przypadającego na jedną spółkę komandytową. Pozostała kwota będzie podlegać po raz drugi opodatkowaniu. 


… ale nie każdy z niego skorzysta! 
Nie każdy będzie jednak miał prawo skorzystać z opisanego powyżej zwolnienia. Z podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia wyłączono komandytariuszy posiadających równocześnie udziały w spółce kapitałowej (np. sp. z o.o.) będącej komplementariuszem. Takie rozwiązania de facto oznaczają koniec struktur w formie sp. z o.o. sp.k. 


Czy mamy jeszcze czas na zmianę formy prawnej?
Konsekwencje objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT mogą być bardzo poważne. Dlatego należy rozważyć dokonanie restrukturyzacji spółki do innej, korzystniejszej formy prawnej. W takim przypadku, aby zdążyć do końca roku, prace nad restrukturyzacją należy rozpocząć już teraz.
 

Autor: prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych