logo: KIDP

2023-04-28

II Mazowieckiej Debacie o Podatkach i Prawie

Zachęcamy do udziału w II Mazowieckiej Debacie o Podatkach i Prawie pt. ,,Prawo podatkowe a prawo karne – trudne relacje orzecznictwie” organizowanej przy współpracy ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie jest kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu debat poruszających zagadnienia prawno-podatkowe.


Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023  w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie (sala konferencyjna 316).

W trakcie debaty odpowiemy m.in. na pytania:
1. Które postępowanie: karne czy podatkowe powinno zakończyć się jako pierwsze?
2. Czy jedno jest uzależnione od drugiego i może to drugie zdominować lub zdeterminować treść rozstrzygnięcia w tym drugim?
Uwaga! Istnieje możliwość udziału w konferencji w formie online (transmisja), w ramach której słuchacze będą mogli śledzić wystąpienia prelegentów oraz dyskusję (bez możliwości czynnego udziału).


Zaprasza Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP.
Szczegóły: https://debata.kidp.pl/