logo: KIDP

2019-09-05

Doradcy podatkowi będą mieli własny kodeks RODO

Samorząd doradców przygotowuje korporacyjny kodeks dotyczący procedur związanych z ochroną danych osobowych. Ma to pomóc doradcom w stosowaniu przepisów RODO w praktyce. Problemem cały czas jest kwestia tajemnicy zawodowej doradców i ochrona danych podatników – zwłaszcza w kontekście obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Doradcy podatkowi w ramach działań zmierzających do wdrożenia kodeksu są pionierami wśród prawniczych zawodów zaufania publicznego. Aktualnie podobne działania podejmowane są jedynie przez branżę medyczną i rekrutacyjną. Jak dowiedziało się Prawo.pl, trwają już ostatnie prace nad projektem kodeksu postępowania. Dokument niedługo zostanie poddany konsultacjom społecznym – zarówno wśród ogółu doradców podatkowych, jak i organizacji społecznych i biznesowych.

Prowadzenie prac nad kodeksem potwierdza - Kodeks pomoże doradcom podatkowym zorientować się, jakie obowiązki nakładają na niego przepisy, zwłaszcza na styku regulacji dotyczących m.in. ochrony tajemnicy zawodowej doradców i obowiązku raportowania schematów podatkowych – mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Więcej na ten temat: https://www.prawo.pl/podatki/kodeks-rodo-dla-doradcow-podatkowych,467699.html