logo: KIDP

2019-10-13

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych od 13 października 2019

13 października wchodzą w życie przepisy o utworzeniu Centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Od tej daty wszystkie spółki z siedzibą w Polsce mają pół roku na ustalenie kto jest wobec nich beneficjentem rzeczywistym i wpisanie tej osoby (lub osób) do Rejestru.

Beneficjent rzeczywisty to osoba sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta. Po drugie – osoba, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Dowiedz się więcej na ten temat: https://www.rp.pl/Firma/310109912-Centralny-Rejestr-Beneficjentow-Rzeczywistych-od-13-pazdziernika-2019-r.html