Przemysław Więcek

NUMER WPISU 07680

Doradca podatkowy od początku istnienia zawodu w Polsce, wpis na listę uzyskał decyzją ministra finansów z 11 sierpnia 1998 roku, autor wielu artykułów w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Oprócz praktyki w obszarze księgowości, kadr i płac wielokrotnie reprezentował klientów podczas kontroli podatkowych, w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W latach 2012-2016 członek zarządu (skarbnik) Stowarzyszenia Mensa Polska. Posługuje się językami angielskim, niemieckim i polskim.

 • Rozpoczęcie działalności

 • Podatki dochodowe PIT / CIT

 • Podatek VAT i akcyza

 • Kadry, płace, ZUS

 • Księgowość i ewidencje podatkowe

 • Audyt podatkowy

 • Kontrola, postępowanie podatkowe i sądowo-administracyjne

 • Podatki i opłaty lokalne

 • Podatek od spadków i darowizn

 • Podatek z najmu, sprzedaży nieruchomości

 • Zeznania roczne

 • Dochody uzyskane za granicą

Wszystkie osoby, których wizytówki znajdują się w katalogu DORADCÓW PODATKOWYCH mają wymagane prawem uprawnienia, są wpisane na listę doradców podatkowych i należą do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KIDP nie ma jednak wpływu na deklarowane przez doradców obszary kompetencyjne ani nie weryfikuje tych informacji. Są one wynikiem osobistej deklaracji złożonej przez każdego z doradców podatkowych obecnych w katalogu.